Rehabilitacja po operacji stopy jest niezbędnym, wręcz priorytetowym elementem pozwalającym na przywrócenie narządowi ruchu pełnej sprawności, zgodnie z możliwościami funkcjonalnymi i biomechaniką stopy. Rezygnacja z rehabilitacji nie tylko wydłuży powrót do wykonywania podstawowych czynności i aktywności fizycznych, ale również będzie wiązać się z ryzykiem powikłań. Warto umówić się do fizjoterapeuty jeszcze przed operacją, aby mieć gwarancję terminu.

Rehabilitacja po operacji stopy

Ryc.1. Zdjęcie RTG jednego z pacjentów naszego Centrum Fizjoterapeuty, który zgłosił się na rehabilitację po operacji stopy.

Rehabilitacja po operacji stopy – na czym polega?

Rehabilitacja po operacji stopy może przebiegać na wiele sposobów, w zależności od czynników takich jak m.in.: wiek pacjenta, jego aktywność fizyczna, masa ciała, przebyta kontuzja (przyczyna operacji), rodzaj operacji, ewentualne powikłania okołooperacyjne i pooperacyjne. Na tej podstawie dobiera się indywidualne, najskuteczniejsze metody terapeutyczne. W większości przypadków rehabilitacja powinna rozpocząć się już w ciągu pierwszych dni od operacji stopy. Wówczas nie skupia się bezpośrednio na działaniach manualnych na tej stopie, lecz obejmuje pozostałe części kończyny dolnej operowanej, drugą kończynę dolną oraz miednicę. Ma na celu poprawę krążenia krwi, przeciwdziałanie niebezpiecznym zakrzepom oraz innym powikłaniom pooperacyjnym.

Dopiero po pewnym czasie (zwykle po wygojeniu się tkanek miękkich lub po uzyskaniu pełnego zrostu kostnego), gdy unieruchomienie zostaje zdjęte, można rozpocząć stopniowe obciążanie kończyny dolnej oraz techniki manualne obejmujące bezpośrednio operowaną stopę. Początkowo są one delikatne, skupiają się na przywracaniu pełnego zakresu ruchomości w stopie. Dopiero później mają na celu uzyskanie pełnego obciążenia stopy w każdym zakresie ruchomości oraz przywrócenie funkcji chodu, biegu, skoku.

Rehabilitacja po operacji stopy – dlaczego jest niezbędna?

Brak rehabilitacji po operacji stopy sprawia, że tkanki miękkie są niedostatecznie dotlenione i ukrwione, co znacznie opóźnia procesy gojenia się. Dodatkowo nie ma miejsca stopniowe wdrażanie czynności przywracających funkcję stopy. W rezultacie może ona nie odzyskać pełnej sprawności i ruchomości, co ograniczać będzie zdolność chodzenia, biegania i wykonywania innych aktywności fizycznych. Może także dojść do utworzenia się bolesnych zrostów czy wystąpienia innych powikłań, w tym zakrzepów. Stopa po operacji jest bardziej podatna na kontuzje, zatem ważnym elementem rehabilitacji jest także jej wzmocnienie.

Wskazania do rehabilitacji po operacji stopy

Rehabilitacja po operacji stopy wskazana jest zawsze wtedy, gdy wykonywana była jakakolwiek interwencja chirurgiczna, m.in. w przebiegu leczenia:

I wielu innych. Jedną z częściej wykonywanych operacji w obrębie stopy jest osteotomia, polegająca na przecięciu kości w starannie zaplanowanych miejscach i złożeniu jej ponownie, uzyskując korekcję uszkodzenia lub wady.

Rehabilitacja po operacji stopy – ile trwa?

Czas trwania rehabilitacji po operacji stopy uzależniony jest od wielu czynników. Przeważnie pożądaną sprawność można uzyskać już w ciągu 6 miesięcy. Rehabilitacja może wydłużyć się przy powikłanych urazach i operacjach, a także w przypadku osób starszych, u których fizjologiczny czas gojenia się tkanek jest wydłużony. Zawsze warto porozmawiać ze swoim fizjoterapeutą, aby przeanalizować planowaną rehabilitację.

Rehabilitacja po operacji stopy – jak się przygotować?

Nie trzeba specjalnie przygotowywać się do rehabilitacji po operacji stopy. Należy jednak zabrać ze sobą wszelkie wyniki badań obrazowych, a także opis przebiegu operacji i jej efektów. Znacznie ułatwi to pracę i dobór optymalnych metod rehabilitacyjnych.

Umów wizytę w Centrum Fizjoterapeuty