Rehabilitacja po operacji płaskostopia jest niezbędna, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności oraz aby zadbać o właściwą reedukację chodu. Bez tego elementu niemożliwe będzie ergonomiczne stawianie kroków, co może doprowadzić do nawrotu wady lub wystąpienia powikłań. Jeszcze przed operacją warto umówić się do dobrego fizjoterapeuty ortopedycznego.

Rehabilitacja po operacji płaskostopia

Ryc.1. Zdjęcie RTG jednego z pacjentów naszego Centrum Fizjoterapeuty, który zgłosił się na rehabilitację po operacji płaskostopia.

Operacja płaskostopia – na czym polega?

Płaskostopie to jedna z powszechnie występujących deformacji stopy i jednocześnie jedna z najczęstszych wad postawy człowieka. Polega na obniżeniu lub nawet całkowitym zaniku wysklepienia. Może dotyczyć łuku podłużnego (częściej) lub łuku poprzecznego stopy. Zdecydowaną większość przypadków można z powodzeniem i trwale wyprowadzić za pomocą rehabilitacji (terapii manualnej, ćwiczeń, kinesiotapingu) oraz stosowania indywidualnie dobranych wkładek. Niekiedy jednak konieczna staje się operacja chirurgiczna, na którą składają się 2 istotne aspekty:

  • przywrócenia prawidłowego obciążenia stopy przez ustawienie I i V kości śródstopia;
  • odciążenie głów kości śródstopia II, III i IV.

Istnieje kilka metod operacyjnych, a dobór odpowiedniej zawsze zależy od chirurga ortopedy, który wcześniej dokładnie analizuje zdjęcia RTG stopy pacjenta. W większości przypadków płaskostopia wystarczy skorygować ustawienie I kości śródstopia poprzez jej przemieszczenie w kierunku pozostałych kości oraz obniżenie. Jednocześnie unosi się lub skraca kości śródstopia II-IV. W fizjologicznych warunkach kości śródstopia ustawiają się nieco skośnie do podłoża, dlatego już samo skrócenie ich powoduje natychmiastowe uniesienie głów kości śródstopia. Możliwe metody operacyjne to m.in.:

i inne.

Rehabilitacja po operacji płaskostopia

Rehabilitacja po operacji płaskostopia jest bardzo ważna już od dnia wykonania operacji. Przez pierwsze 6 tygodni pacjent nosi specjalny, usztywniający but, który ma na celu odciążenie stopy oraz zabezpieczenie jej, stwarzając optymalne warunki do gojenia kości i tkanek miękkich. Jednocześnie należy wykonywać ćwiczenia drugiej kończyny dolnej i obręczy miednicznej, aby poprawić krążenie krwi niezbędne do szybkiej rekonwalescencji. Pod koniec 6 tygodnia wykonuje się kontrolne badanie RTG i zdejmuje but. Wdraża się również pierwsze próby obciążania kończyny dolnej i ćwiczenia reedukacji chodu. Początkowo odbywają się one na stabilnym podłożu i zawsze poprzedzane są terapią manualną (np. metodą Kaltenborn-Evjenth i masażem funkcyjnym). Często terapię uzupełnia się aplikacjami kinesiotapingu, które częściowo zabezpieczają stopę i poprawiają jej ukrwienie, ale także zapewniają pacjentom psychiczny komfort.

Wraz z postępowaniem usprawniania, reedukację chodu wzbogaca się o ćwiczenia na niestabilnym lub nierównym podłożu. Do tego niezbędne jest jednak przywrócenie siły mięśniowej w stopie. Dlatego równocześnie z poprzednimi ćwiczeniami praktykuje się te wzmacniające kończynę dolną. Pacjentowi rekomenduje się chodzenie po nierównym podłożu boso oraz systematyczne wykonywanie (codzienne) kilku prostych ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę. Pomocne są również wkładki do butów, które powinny być stworzone indywidualnie.

Ostatnim elementem rehabilitacji po operacji płaskostopia jest wprowadzenie bardziej wymagających ćwiczeń, obejmujących m.in. stawanie na palce i piętę, supinacja i pronacja oraz przetaczanie stopy w każdym kierunku. Celem jest przywrócenie pełnego zakresu ruchomości i funkcji motorycznych stopy. Ten etap wprowadza się dopiero wówczas, gdy siła mięśni kończyny dolnej operowanej jest prawidłowa, pacjent jest w stanie bezboleśnie i bezpiecznie obciążać stopę ciężarem swojego ciała oraz proces gojenia został w pełni zakończony.

Rehabilitacja po operacji płaskostopia – ile trwa?

Rehabilitacja po operacji płaskostopia trwa przeciętnie 3 miesiące, choć czas ten może ulec skróceniu, jeśli pacjent jest młody, aktywny, zdrowy i sumiennie wykonuje zalecone ćwiczenia, a także, gdy zastosowana metoda operacji była małoinwazyjna. Spore znaczenie w procesie rehabilitacyjnym ma również doświadczenie i wiedza fizjoterapeuty. Dlatego najlepiej współpracować ze specjalistą, który rzeczywiście zajmuje się przypadkami ortopedycznymi i wadami postawy. Dodatkowo, w celu przyśpieszenia regeneracji tkanek po operacji, zaleca się odpowiednio dobraną suplementację. Zalicza się do niej m.in. kolagen, kwas hialuronowy, witamina D.

Umów wizytę w Centrum Fizjoterapeuty