Staw kolanowy w całej swojej złożoności często poszkodowany jest przez konflikt różnych interesów. Ze względu na to, że jego praca mówiąc w dużym uproszczeniu jest wypadkową mechaniki stopy i biodra dosięga go wiele patologii.

Staw kolanowy - ból kolana

Ból stawu kolanowego – przyczyny

W stawie kolanowym jest wiele struktur, które mogą wysyłać nocyceptywną aferentację potęgując tym zaburzenie biomachaniczne. Każdy deficyt wyprostu to dodatkowe obciążenia na rzepkę, więzadła samego stawu, jak i resztę elementów całego łańcucha biokinematycznego np. stawu krzyżowo-biodrowego. Kolano potrafi cierpieć wskutek zaburzeń wysklepienia stopy. Np. opadniecie łuku podłużnego (przekładając się na ruch obrotowy podudzia) może kilkukrotnie spowodować zwiększoną kompresje na łąkotkę przyśrodkową. Może ono również boleć przy zmianach w przetaczaniu stopy, które poprzedza fazę odbicia i jest spowodowane paluchem koślawym nazwanym hallux.

Kolano często zmuszane jest do pracy poza swoją anatomiczną osią poprzez wszelkie odchylenia w ułożeniu miednicy. Mówi się, że to biodro decyduje o tym gdzie kolano znajduje się w przestrzeni. Dlatego też stabilizacja stawu biodrowego jest bardzo ważnym zagadnieniem w prewencji urazu stawów kończyny dolnej. Kolano jest więc ofiarą zaburzeń łańcuchowych. To właśnie chory łańcuch biokinematyczny wysyła wiadomość do niego z informacją bólową o toczącym się patologicznym procesie, który należy w danym miejscu przerwać.

Przyczyny bólu kolana szukamy więc w barku oraz kręgosłupie poprzez miednicę aż do całej kończyny dolnej. Dokładnie badamy również układ mięśniowo-powięziowy pod kątem zagęszczeń, zwłóknień i punktów spustowyc, a wszystkie przegrody międzymięśniowe uwalniamy od bolesnych miejsc. Zapewniamy również balans pomiędzy zginaczami i prostownikami tworząc tym samym dobrą stabilizację stawu, gdzie jedna partia mięśniowa wspiera swoich antagonistów poprzez ekscentryczne hamowanie. Musimy również pamiętać o tym, że staw kolanowy może stać się miejscem gromadzenia metabolitów. Nasza maziówka, a także chrząstka mogą być ofiarami toksyczno-metabolicznych problemów ustroju. To z kolei może również przekładać się na ból kolana.

Należy zastosować lokalne podejście do leczenia bólu stawu kolanowego przy użyciu suchego igłowania (igłoterapia – dry needeling), gdzie przyczyn bólu doszukujemy się na poziomie densyfikacji i punktów spustowych mięśnio-powiezi uda. Oczywiście takie lokalne techniki nabierają pełnej wartości gdy uzupełnione są o leczenie całego zaburzonego łańcucha. Wtedy terapia nabiera holistycznego wymiaru.