Skrócenie kończyny dolnej rozpoznawane jest u dość licznej grupy pacjentów, zarówno dorosłych jak i dzieci. Zaznaczyć należy, że nikt z nas nie jest idealnie symetryczny. Zawsze znajdzie się jakaś niewielka dysproporcja względem przeciwległej strony i to należy przyjąć jako prawidłowe, jeżeli występuje w granicach normy. Lecz jeśli zaburzenie długości jest na tle wrodzonym, genetycznym to różnica w długości anatomicznej kończyny jest zdecydowanie większa niż z przyczyn funkcjonalnych. Może wtedy dochodzić nawet do kilkunastu centymetrów.

Skrócenie kończyny dolnej - przyczyny i leczenie

Skrócenie kończyny dolnej

W praktyce fizjoterapeutycznej najczęściej spotykana dysproporcja w długości kończyn dolnych jest rzędu 0,5 do 2 centymetrów. Najprościej zbadać to, w leżeniu prosto na plecach. Fizjoterapeuta obejmuje kostki przyśrodkowe i porównuje czy linia kciuków w tym przypadku jest na równo obu kostek.

Co jeśli jest inaczej?

Najczęściej przyczyna leży w złym ustawieniu miednicy. Jest ona głównym filarem, na którym spoczywa kręgosłup, a od dołu przyczepiają się do niej kończyny dolne. Zaburzenia w obrębie miednicy mają bezpośredni wpływ na złe ustawienia, zarówno kręgosłupa jak i na funkcjonalny skrót kończyny. Bardzo często zablokowaniu / zaburzeniu ruchomości dochodzi na stawie krzyżowo-biodrowym i to nim w pierwszej kolejności należy się odpowiednio zająć. Należy przeprowadzić dokładną diagnostykę i specyficzne leczenie w celu pozbycia się asymetrii kończyn.

Należy pamiętać, że nieprawidłowe ustawienie miednicy ma również wpływ na ustawienie kręgosłupa lędźwiowego. Najczęściej jest on zrotowany poprzez nadmierne napięcia tkanek miękkich. Po skorygowaniu ustawienia miednicy, aby problem nie powracał, należy również przeprowadzić terapię w obrębie kręgosłupa lędźwiowego oraz stawu biodrowego. Celem tego jest normalizacja patologicznych napięć, które nierozpracowane mogą zwiększać ryzyko nawrotu dolegliwości.

Skrócenie kończyny dolnej u pacjenta

Na poniższym filmie widzimy pacjentkę, która od lat zmaga się z problemem złego ustawienia kręgosłupa oraz miednicy, czego efektem są dolegliwości bólowe oraz funkcjonalne skrócenie kończyny dolnej. W pierwszej części filmu możemy zauważyć asymetrię kończyn oraz zaburzenie / zablokowanie ruchomości w stawie krzyżowo-biodrowym. Pokazuje to test rotacji wewnętrznej uda w leżeniu przodem.

Podczas dwóch wizyt w naszym Centrum Fizjoterapeuty fizjoterapeuta zastosował techniki odpowiednio korygujące staw krzyżowo-biodrowy, kręgosłup lędźwiowy oraz terapię tkanek miękkich. Celem tych technik było wyrównanie napięć w obrębie całego kompleksu miednicy oraz kręgosłupa. Następnie przedstawił odpowiednie ćwiczenia uzupełniające w celu autoterapii wykonywanej w własnym zakresie.

U pacjentki w ciągu dwóch wizyt w dużym stopniu ustąpiły dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości.