Prowadząc fizjoterapię u pacjentów uprawiających różne dyscypliny sportu musimy rozumieć specyfikę tej dyscypliny. Ważne jest, aby wiedzieć jak biomechanicznie wglądają wykonywane czynności. Wiedza ta w połączeniu z anatomią daje nam obraz pracy mięśni, kierunki napięć oraz sekwencję ruchu, które przekładają się na sekwencją powięziową. Na podstawie tego, w połączeniu z wnikliwą palpacją, może zostać lepiej dobrana indywidualnie do każdego pacjenta fizjoterapia.

Terapia powięziowa

Terapia powięziowa a sporty siłowe

Sporty siłowe w połączeniu z dużym zakresem ruchu mogą stwarzać warunki do przeciążeń w stawie, przeciążeń przyczepów mięśniowych oraz niepotrzebnych strat energii. Dlaczego tak się dzieje?

Każdy nasz mięsień jest zaprojektowany do właściwej dla siebie pracy w odpowiednich zakresach kątowych w stawie oraz kierunkach. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której zmienią się warunki biomechaniczne np. opadniecie łuku podłużnego stopy, przykurcz mięśni biodrowo-lędźwiowych lub koślawienie pięty, to odczuje to całe ciało i wszystkie ciągi powięziowe. Czasami niektóre zmiany w wysklepieniu stopy mogą dziesięciokrotnie przełożyć się poprzez kość piszczelową na staw kolanowy i biodrowy.

Jeśli nasza kończyna ulegnie rotacji to również ulegną przesunięciu przyczepy mięśniowe, a zatem cały tor ruchu ich powięzi. Cały ruch może ulec zakłóceniu, a odpowiedzią organizmu będą zrosty i restrykcje w powięzi. Przegrody międzymięśniowe ulegną zagęszczeniu i wytworzą się w nich piezoelektrycznie czynne zrosty na stykach warstw powięziowych. W związku z tym dojdzie do dystrybucji napięcia poza obrzeża mięśnia, który może w ten sposób niepotrzebnie tracić energię na ,,starcie’’ z antagonistami. Dodatkowo zmiana toru poruszania się powięzi powoduje nieprawidłowe naprężenia tkanek w okolicy stawów co może zaowocować ich przeciążeniem i zespołami bólowymi np. zespół rzepkowo-udowy lub łokieć golfisty.

Poprzez wspomaganie treningu profilaktykę i leczenie tak powstających schorzeń rozumiemy dokładne opracowanie przegród międzymięśniowych, intersekcji, ścięgien i punktów spustowych. Stosujemy w tym szeroko pojętą terapię manualną tkanek miękkich techniki narzędziowe oraz igłoterapię.

Na poniższym filmie pokazujemy fragment gdzie została zastosowana terapia powięziowa u jednego z pacjentów Centrum Fizjoterapeuty: