Rozluźnienie mięśni może przebiegać na różne sposoby. Jednym z nich jest wykorzystanie aplikatora wieloigłowego.  Szczególnie sprawdza się on przy dużych mięśniach takich jak np. mięsień pośladkowy, ponieważ aby je rozluźnić nie trzeba używać w tym przypadku dużej siły. Jak pokazuje praktyka, do rozluźnienia tej grupy mięśniowej wystarczy już odpowiednio zaaplikowany bodziec jaki wytworzy aplikator wieloigłowy. Aby stwierdzić, czy terapia mięśni przyniosła efekt należy wykonać test sprawdzający elastyczność mięśni zarówno przed jak i po terapii.

Rozluźnienie mięśni przy użyciu aplikatora wieloigłowego


Rozluźnienie mięśni pośladkowych

To duża grupa mięśniowa, która zawiera w swoim pojęciu ponad 10 różnych mięśni. Z uwagi na charakter funkcjonowania człowieka w dzisiejszych czasach, mięśnie pośladkowe są dość mocno obciążone. Podczas, z pozoru niewinnej czynności jaką jest siedzenie, mięśnie rotujące udo na zewnątrz będą trwały w przykurczu. Niestety, jeżeli nie zainterweniujemy i nie rozluźnimy ich samodzielnie lub z pomocą fizjoterapeuty, wkrótce pojawią się charakterystyczne odczucia bólowe. Przykurczone mięśnie w pierwszej kolejności zmniejszą zakres przywiedzenia czy rotacji wewnętrznej uda, żeby później zaalarmować ciało rozlanym bólem, który nasila się wraz z wydłużeniem siedzenia w fotelu czy na krześle.

Test dla mięśni rotatorów zewnętrznych uda

Podstawowym testem sprawdzającym elastyczność mięśni rotujących udo na zewnątrz jest ich test na elastyczność. Polecamy osobie badanej położenie się na brzuchu z wyprostowanymi nogami. Zalecamy maksymalne zbliżenie kolan, następnie ich zgięcie do kąta 90 stopni i wreszcie luźne opuszczenie podudzi na zewnątrz. W tym momencie obserwujemy kąt wychylenia podudzi: im mniej wychylone względem osi środkowej osoby badanej, tym mniej elastyczne są mięśnie rotatory zewnętrzne uda. Należy pamiętać, że pomimo wykonania rotacji wewnętrznej uda, rozciągnięciu ulegają właśnie mięśnie rotatory zewnętrzne uda. Mylącym może być również fakt, że podudzia wędrują na zewnątrz od linii środkowej ciała osoby badanej.

Zastosowanie aplikatora wieloigłowego

Aby prawidłowo wykonać terapię mięśni rotatorów zewnętrznych uda przy użyciu aplikatora wieloigłowego, należy znać ich przebieg. W trakcie pracy na tej grupie mięśniowej oczywiście nie będziemy oddziaływać jedynie na interesujących nas mięśniach. Aplikując wałek igłowy na powierzchnię skóry gdzie spodziewamy się przebiegu mięśni rotatorów zewnętrznych uda będziemy tak na prawdę oddziaływali na niemal cały masyw mięśni pośladkowych. Tak czy inaczej dojdzie do odruchowego rozluźnienia mięśni, dzięki reakcji receptorów skóry i mięśni na bodziec mechaniczny wałka igłowego. Warto dodać, że tego rodzaju aplikatory igłowe sprawdzają się nie tylko w przypadku dużych grup mięśniowych, ale również przy małych mięśniach.

Czy rozluźnienie mięśni było efektywne?

Aby sprawdzić czy terapia za pomocą wałka igłowego była skuteczna należy ponowić test rozciągliwości mięśni rotatorów zewnętrznych uda (taki jak na początku). Obserwując wychylenie podudzi na zewnątrz można stwierdzić czy doszło do jakiejś zmiany. Należy pamiętać, że w przypadku jakiegokolwiek wyniku testu (dodatniego czy ujemnego) zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że mięśnie rotatory zewnętrzne uda nie są jedynymi rotatorami uda. Należą do nich również m.in. mięsień czworoboczny uda, mięsień dwugłowy uda, a nawet mięsień naprężacz powięzi szerokiej. Dlatego w celu zwiększenia rotacji wewnętrznej uda, należy wziąć pod uwagę rozluźnianie jeszcze tych właśnie mięśni.