Rozcięgno podeszwowe rozpoczyna się głównie na guzowatości kości piętowej po czym biegnie do przodostopia oraz bocznej i przyśrodkowej przegrody międzymięśniowej. Biomechanicznie ta powięź działa jak cięciwa dla łuku utworzonego z kości stopy i bierze udział w systemie podłużnego, a także poprzecznego wiązania stopy. Zdecydowanie jest to jedno z bardziej przeciążanych miejsc w ciele, które musi dźwigać ogromną jego część.

Rozcięgno podeszwowe - fizjoterapia

W momencie obciążania stawu skokowego rozcięgno ulega ogromnym naprężeniom i o dziwo stosunkowo rzadko staje się symptomatyczne. Co ciekawe, nie ma jednoznacznych badań stwierdzających przyczynę powstania problemu. Teoretyczne elementy sprzyjające powstaniu schorzeń w tym miejscu okazują się czynnikami nasilającymi ból w obecnej już zmianie w konsystencji powięzi. Czynnikami sprzyjającymi powstaniu problemu w tym miejscu mogą być:

  • nadmierna eksploatacja;
  • patologie wysklepienia stopy;
  • złe obuwie;
  • komponenta krążeniowo-metaboliczna (cukrzyca).

Najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że wrodzona charakterystyka powięzi lub też deficyty kontroli nerwowo-mięśniowej powodują podatność powięzi na uszkodzenia i brak zdolności do tolerowania prawidłowych warunków obciążenia. Problemy, które dotyczą powięzi podeszwy to:

  • zmiany degeneracyjne kolagenu oraz samego przyczepu;
  • ostroga piętowa i zapalenie rozcięgna z naciekiem zapalnym;
  • naderwania i zerwania całkowite będące już efektem długotrwałego uprzewleklenia pozostałych problemów.

Jeśli jesteś dotknięty, którymś z tych schorzeń z pewnością zastanawiasz się ,,dlaczego ja?’’ Otóż jak już zostało wspomniane wcześniej nie ma jednoznacznych wniosków z badań nad powięzią podeszwy. Dlatego też czynników może być wiele. Najbardziej prawdopodobną przyczyną są wrodzone lub nabyte deficyty nerwowo-mieśniowe i wrodzone wady w strukturze kolagenu.

Rozcięgno podeszwowe – fizjoterapia

Zajmując się tymi schorzeniami w Centrum Fizjoterapeuty dbamy zatem o przywrócenie kontroli nerwowo-mięśniowej, polepszenie trofiki tkanek w przewlekłej fazie oraz poprawie pracy mięśni poprzez usunięcie zagęszczeń powięzi w obrębie całego podudzia.

Jako przedłużenie i wspomaganie terapii stosujemy taping w solidnym naprężeniu dla odciążenia rozcięgna zwłaszcza w pozycjach spoczynkowych oraz wykroku.

Natomiast jako formę autoterapii polecamy rolowanie powierzchni stopy za pomocą specjalnego, piankowego wałka. Dzięki takiemu zabiegowi wprowadzamy niezbędną profilaktykę powięzi podeszwowej części stopy. Rolowanie wspomaga odpowiednie uwodnienie tkanek co sprawia, że miękkie struktury podeszwy stopy zwiększają swoją elastyczność i mobilność. Systematyczne rolowanie potrafi na długo utrzymać efekt terapii.