Przeskakujące biodro (inaczej nazywane trzaskające biodro) to schorzenie charakteryzujące się uczuciem przeskakiwania lub odgłosami trzaskania w biodrze podczas ruchu, spaceru lub wstania z krzesła. Występuje ono również w trakcie wykonywania rotacji w stawie biodrowym wzdłuż osi długiej. Uczucie to, bądź odgłos przeskakiwania występuje podczas gdy mięsień lub ścięgno przesuwa się po wystającej powierzchni kości w różnych obszarach stawu biodrowego.

Przeskakujące biodro - przyczyny, objawy, leczenie

Przyczyny

Wyróżniamy kilka rodzajów przeskakującego biodra. Najczęstszym miejscem, w którym występuje to schorzenie jest zewnętrzna strona. Natomiast może też występować z przedniej, środkowej bądź tylnej części biodra.

Przeskakujące biodro po zewnętrznej stronie

Przeskakujące biodro po zewnętrzna stronie spowodowane jest przesuwaniem się pasma biodrowo-piszczelowego przez krętarz większy kości udowej. Kiedy staw biodrowy jest wyprostowany, wówczas pasmo biodrowo-piszczelowe znajduje się z tylu za krętarzem większym. Kiedy natomiast biodro zgina się, wtedy pasmo to przesuwa się w kierunku przednim, a ponieważ krętarz większy jest wystającą częścią kości udowej, ruch po nim tworzy odgłos trzaskania. Widoczne jest także czasem przeskakiwanie po bocznej stronie obręczy biodrowej.

Przeskakujące biodro w przedniej części

Przyczyną trzaskającego biodra w przedniej części biodra jest przesuwanie się ścięgna mięśnia prostego uda po głowie kości udowej. W trakcie zginania w stawie biodrowym ścięgno to przesuwa po niej do przodu, a podczas prostowania kieruje się  z powrotem na boczną części kości udowej.

Przeskakujące biodro w środkowej części

W części środkowej natomiast, przeskakujące biodro może być spowodowane przesuwaniem się ścięgna mięśnia biodrowo-lędźwiowego po krętarzu mniejszym kości udowej. Zginając staw biodrowy ścięgno przesuwa w kierunku przednim, a przy ruchu prostowania przesuwa się z powrotem, w okolicę bocznej części kości udowej.

Przeskakujące biodro w tylnej części

Przeskakujące biodro w tylnej części biodra spowodowane jest przesuwaniem się ścięgien mięśni dwugłowych uda po guzowatości kości kulszowej. Gdy ścięgno zaczepi o tę część, wówczas następuje odgłos trzasku.

Inne

Zdarza się czasami, że trzaskające biodro może być wynikiem uszkodzenia obrąbka stawowego.

Objawy

Objawami trzaskającego biodra są zazwyczaj uczucie oraz odgłos trzasku. Ból podczas tego schorzenia nie jest zwykle powszechny chyba, że czynność prowokująca przeskakiwanie jest powtarzana wielokrotnie. Wówczas pojawić się może znaczny dyskomfort, a w dłuższej perspektywie ból. Dodatkowo nieprzyjemne odczucia mogą wystąpić gdy przyczyną schorzenia jest obrąbek stawowy.

Diagnostyka

Konsultacja subiektywna i obiektywna jest zazwyczaj wystarczająca do zdiagnozowania zapalenia ścięgien mięśni obręczy biodrowej. Podczas konsultacji obiektywnej do zdiagnozowania przeskakującego biodra po zewnętrznej stronie często używany jest test Obera. Podczas jego wykonywania fizjoterapeuta lub lekarz może palpacyjnie wyczuć przemieszczanie się ścięgna po krętarzu większym, gdy pacjent porusza kończyną dolną w kierunku przednim i tylnym. Natomiast do zdiagnozowania przeskakującego biodra po wewnętrznej stronie można wykorzystać test Fabera.

Do wyżej opisanych testów, wykorzystuje się również test siły mięśni obręczy biodrowej oraz palpację. Dodatkowo szybkie podnoszenie kończyny może wzmocnić prawdopodobieństwo diagnozy. Czynności te mogą być także pomocne do zdiagnozowania syndromu po stronie przedniej oraz tylnej. W celu potwierdzenia diagnozy oraz wykluczenia obecności innych urazów zleca się wykonanie badań takich jak RTG i MRI.

Leczenie przeskakującego biodra

Zasadniczo główną i najbardziej skuteczną formą leczenia trzaskającego biodra jest rehabilitacja. W zależności od stanu, jeśli jest ostry zastosować można również niesterydowe leki przeciwzapalne. W znacznej dolegliwości bólowej wykorzystuje się sterydowe iniekcje, które niwelują stan zapalny (należy pamiętać o negatywnym ich wpływie). Dodatkowo zastosowanie zabiegów fizykalnych takich jak krioterapia miejscowa, laseroterapia czy ultradźwięki w połączeniu z lekiem przeciwzapalnym przyśpieszają ustąpienie ostrego stanu.

Po wyeliminowaniu zapalenia należy przystąpić do rehabilitacji ruchowej, w tym terapii manualnej. Odpowiednio dobrane techniki pozwolą uwolnić przeciążone tkanki, a także wyeliminuje przyczynę przeskakującego biodra. Praca fizjoterapeuty powinna skupić się na odzyskaniu prawidłowej postawy oraz odpowiednich napięć, eliminując nadmierne napięcia poszczególnych grup mięśniowych w stosunku do osłabionych, które należy odpowiednio wzmocnić. W celu uzupełnienia fizjoterapii zaleca się autoterapię. Pacjent powinien we własnym zakresie dodatkowo wykonywać właściwe ćwiczenia polegające na rozluźnianiu napiętych struktur oraz wzmacniać te osłabione. Pomiędzy sesjami terapeutycznymi warto stosować kinesiotaping, który podtrzyma uzyskane efekty podczas fizjoterapii oraz dodatkowo odciąży przeciążone tkanki.