Artroskopia stawu skokowego to operacja ortopedyczna wykonywana za pomocą dwóch niewielkich nacięć w obrębie stawu skokowo-goleniowego, której celem jest naprawa uszkodzonych tkanek, np. podczas urazów chrząstki stawowej bloczka kości skokowej. Jej wykonaniem zajmuje się chirurg ortopeda, natomiast po zabiegu konieczna jest rehabilitacja.

Artroskopia stawu skokowego

Ryc.1. Zdjęcie MRI (rezonans magnetyczny) z ubytkiem kostnym jednego z pacjentów naszego Centrum Fizjoterapeuty, który przeszedł rekonstrukcję chrzestno-kostną BIOR poprzez zabieg artroskopii stawu skokowego i zgłosił się w celu podjęcia rehabilitacji. Rezonans magnetyczny wykonany przed operacją.

Artroskopia stawu skokowego – na czym polega?

Przed wykonaniem zabiegu problem pacjenta jest bardzo dobrze diagnozowany. Wykonuje się szereg testów funkcjonalnych i obrazowych, w tym USG stawu skokowego, RTG oraz rezonans magnetyczny. Zabieg rozpoczyna się znieczuleniem pacjenta. Najczęściej artroskopię stawu skokowego wykonuje się w znieczuleniu podpajęczynówkowym, czyli za pomocą zastrzyku do kręgosłupa, który znieczula jedną lub obie kończyny dolne. Następnie chirurg wykonuje kilka niewielkich nacięć (około 1 cm jeden), przez które wprowadza do tkanek pacjenta wąskie, sztywne narzędzia chirurgiczne. Artroskop wyposażony jest w kamerę i źródło światła, dzięki czemu lekarz bez otwierania ciała pacjenta dobrze wie, co robi.

Za pomocą wprowadzonych do ciała narzędzi można wykonać np. rekonstrukcję więzadeł czy usunąć ciała obce znajdujące się w stawie. Podczas artroskopii można także wypełnić ubytki kostne, np. metodą rekonstrukcji chrzęstno-kostnej BIOR. Artroskopia stawu skokowego trwa maksymalnie do 2 godzin, po czym rany są zszywane, a szwy zdejmowane po 14-18 dniach. Pacjent przebywa w szpitalu 1-2 doby.

Artroskopia stawu skokowego – wskazania

Artroskopia może być diagnostyczna bądź operacyjna. W praktyce jedynym właściwym wskazaniem do artroskopii diagnostycznej są dolegliwości bólowe lub inne objawy zaburzające funkcję stawu skokowego (obrzęki, przeskakiwania, utykanie, uczucie niestabilności) nie reagujące na leczenie zachowawcze prowadzone przez okres 3-6 miesięcy. Z kolei artroskopia operacyjna wskazana jest w następujących przypadkach:

  • oczyszczenie uszkodzonej chrząstki stawowej i zmienionych chorobowo tkanek miękkich tzw. konflikt tkanek miękkich (zwłaszcza: przerośnięta maziówka, zrosty wewnątrzstawowe, pogrubiałe blizny w okolicy więzadeł itp.)
  • wolne, obce ciała w obrębie stawu;
  • złamania śródstawowe;
  • zrosty w jamie stawu;
  • martwica chrzęstno-kostna;
  • wyrośla kostne (konflikt na tle zmian kostnych);
  • zmiany chrzęstno-kostne kości skokowej i/lub kości piszczelowej;
  • zapalenie stawu skokowego.

Nieco rzadziej artroskopię można wykonać jako element przygotowania do artrodezy stawu skokowego, a także w trakcie repozycji złamań przezstawowych stawu skokowego pod kontrolą artroskopu. Artroskopia stawu skokowego może towarzyszyć takim operacjom jak rekonstrukcja więzadeł kostki bocznej i przyśrodkowej, rekonstrukcja więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, chirurgiczne leczenie złamania kostek goleni, usztywnienie stawu skokowego, uwolnienie ścięgien okołostawowych.

Zalecenia po artroskopii stawu skokowego

Bezpośrednio po operacji w ranie umieszcza się dren, który ułatwi odpływ krwi i wysięków do specjalnego pojemnika. To okres rekonwalescencji i powrotu do stosunkowo dobrego samopoczucia. Dren usuwa się po 2 dniach. Już na oddziale szpitalnym wdraża się pierwsze ćwiczenia, głównie przeciwzakrzepowe i przeciwobrzękowe, prowadzone pod okiem fizjoterapeuty. Nie należy samodzielnie, bez przeszkolenia wstawać z łóżka, aby uniknąć upadku i powikłań. Rana może być bolesna przez kilka tygodni. Początkowo podczas chodzenia należy wspierać się kulą ortopedyczną. Instruktaż chodzenia o kuli przeprowadza fizjoterapeuta jeszcze na etapie szpitalnym.

Rehabilitacja po artroskopii stawu skokowego

Właściwa rehabilitacja powinna rozpocząć się z momentem zdjęcia szwów, czyli maksymalnie po 18 dniach od zabiegu. Podczas spotkań z fizjoterapeutą wykonywana jest m.in. terapia manualna, mobilizacja blizny i terapia tkanek miękkich. Wszystko może być uzupełniane aplikacjami kinesiotapingu. Ponadto pacjent wykonuje specjalne ćwiczenia wzmacniające i rozciągające, dobrane indywidualnie do jego potrzeb i okresu po operacji. Mają one na celu m.in. przywrócenie balansu mięśniowego w kończynie dolnej oraz reedukację chodu. W późniejszym czasie ogromne znaczenie ma trening dynamiczny i trening propriocepcji.

Zobacz również: Propriocepcja – dlaczego jest tak ważna w fizjoterapii.

Czas trwania rehabilitacji wynosi 3-8 miesięcy, w zależności od wielu czynników (wiek, sprawność fizyczna przed operacją, stosowanie się do zaleceń, masa ciała i inne). Jeśli nie ma powikłań zdrowotnych, a operacja została wykonana prawidłowo, rokowania są dobre. Aby powrócić do pełnej sprawności niezbędna jest jednak rehabilitacja pod opieką doświadczonego fizjoterapeuty.

Umów wizytę w Centrum Fizjoterapeuty