Skierowanie na rehabilitację aktualnie otrzymuje się wyłącznie w formie elektronicznej (od 26 listopada 2021 roku). Dawniej popularne były wersje papierowe, które można było jednak opisać jako dość problematyczne. Co warto wiedzieć o danych zawartych na skierowaniu, rejestracji skierowania i sposobie jego otrzymania?

Skierowanie na rehabilitację

Skierowanie na rehabilitację online

Skierowanie na rehabilitację w wersji elektronicznej znajduje się na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub w aplikacji moje IKP. Takie rozwiązanie ma wiele zalet, przede wszystkim:

 • oszczędność czasu i pieniędzy;
 • ochrona środowiska poprzez ograniczenie wykorzystania papieru;
 • brak obowiązku dostarczania do placówki oryginału skierowania w ciągu 14 dni od momentu otrzymania go;
 • łatwy dostęp do wszystkich skierowań znajdujących się w jednym miejscu;
 • przejrzystość skierowania – zanika problem z trudnościami w odczytaniu tego, co zostało niewyraźnie napisane.

Jak zapisać się do specjalisty, posiadając wyłącznie skierowanie elektroniczne? Wystarczy zadzwonić do wybranej placówki i podczas rozmowy telefonicznej podać 4-cyfrowy kod znajdujący się na e-skierowaniu (możesz otrzymać go również poprzez SMS lub email) wraz z numerem PESEL. Zapisując się osobiście w placówce wystarczy natomiast pokazać w rejestracji email z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby pracownicy recepcji mogli go zeskanować. Konieczne jest również podanie numeru PESEL.

Papierowe skierowanie na rehabilitację

Od 10 stycznia 2022 roku pacjenci nie otrzymują już papierowego skierowania na rehabilitację leczniczą. Wcześniej takie skierowanie musiało zawierać następujące informacje:

 • pieczęć nagłówkowa z numerem umowy z NFZ;
 • data;
 • dane pacjenta – imię i nazwisko, adres zamieszkania, gmina, numer PESEL;
 • rozpoznanie zgodnie z ICD-10;
 • cel zabiegów (określenie dysfunkcji);
 • rodzaj zabiegów;
 • ilość powtórzeń i czas trwania zabiegu;
 • parametry wybranych zabiegów;
 • okolica ciała, na której wykonywane będą zabiegi;
 • pieczęć i podpis lekarza.

Obecnie wszystko znajduje się na IKP. Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty jego wystawienia. W tym czasie koniecznie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia. Bez względu na to, kiedy rzeczywiście rozpocznie się rehabilitacja.

Jak dostać skierowanie na rehabilitację?

Skierowanie na świadczenia rehabilitacyjne najczęściej otrzymuje się od lekarza rodzinnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), mającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). W przypadku uzasadnionym względami medycznymi, czas trwania rehabilitacji domowej, dziennej, stacjonarnej może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Skierowanie na rehabilitację ambulatoryjną może wystawić również lekarz specjalista:

 • rehabilitacji w chorobach narządu ruchu;
 • chirurgii ortopedycznej bądź urazowo-ortopedycznej;
 • ortopedii i traumatologii;
 • rehabilitacji medycznej;
 • rehabilitacji ogólnej;
 • w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej bądź ortopedii.

Nieco więcej lekarzy specjalistów ma uprawnienia do wystawiania skierowań na rehabilitację domową (wówczas fizjoterapeuta pracujący w ramach NFZ osobiście przyjeżdża do domu pacjenta z odpowiednim sprzętem).

Umów wizytę w Centrum Fizjoterapeuty

Bibliografia

 1. Ministerstwo Zdrowia, E-skierowanie na rehabilitację. Serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent.gov.pl, 2021.
 2. Od 10 stycznia br. skierowania na rehabilitację leczniczą wystawiane tylko w formie elektronicznej, KIF – Krajowa Izba Fizjoterapeutów, 14 styczeń 2022.